Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych jest:

VERDE GROUP Damian Woszczyński
ul. Matejki 10
62-600 Koło
NIP 5242899082
REGON 385741360
kontakt@verdegroup.pl

 2. Założenia ogólne

1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych VERDE GROUP przestrzega wewnętrznych procedur i zaleceń, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
3.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
- poprzez gromadzenie plików “cookies”

 3. Cel przetwarzania danych osobowych.

1. Głównym celem przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora jest wykonanie umowy sprzedaży, jej obsługa oraz dostarczenie zamówienia z pomocą podmiotów świadczących usługi kurierskie, a także obowiązki prawne z nim związane, jak np. wystawienie faktury VAT.
2.  Na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika podczas rejestracji dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, np. do wysyłki newslettera oraz wyświetlania reklam za pośrednictwem sieci społecznościowych.
3. Serwis gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące użytkowników odwiedzających Serwis. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Serwisem, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Serwisu oraz planowaniu strategii reklamowych.
4. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.verdesklep.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
5. Dane o zamówionych produktach oraz adres e-mail są wykorzystywane do oceny satysfakcji klientów. Verdesklep.pl udostępnia w tym celu niezbędne informacje Ceneo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, operatorowi serwisu ceneo.pl do przygotowania ankiety oceny procesu składania zamówienia, ankiety oceny realizacji zamówienia oraz ankiety oceny produktu oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących.

4. Uprawnienia użytkownika.

W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
- prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio użytkownik wyraził taką zgodę,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, poprzez odpowiednie funkcjonalności na stronie, a także bezpośredni kontakt z administratorem danych drogą mailową lub telefoniczną.

Podanie przez użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć zamówienie, zapisać się do newslettera, lub skontaktować się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych  danych osobowych. Zapewnia on, że podjął wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych, w tym RODO. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnionej. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej

5. Środki ochrony danych osobowych

Podstawowym środkiem ochrony Państwa danych jest ich przetwarzanie w minimalnym stopniu niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży oraz wynikających z niej obowiązków prawnych, a także zapewnienie dostępu do nich minimalnej liczbie osób.

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

6. Przetwarzane dane osobowe

Administrator zbiera i przetwarza minimalny zakres danych osobowych jaki wymagany jest do świadczenia usług. W zakres tych danych wchodzą:

- Imię i nazwisko,
- Adres,
- Telefon kontaktowy,
- Adres e-mail,
- Nazwa użytkownika.

Podczas rejestracji w serwisach Administratora powyższe dane są wymagane w celu skutecznej rejestracji. Odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości zarejestrowania konta i, co za tym idzie, brakiem możliwości świadczenia przez Administratora usługi. To samo będzie skutkiem odmowy akceptacji regulaminu.

Dodatkowo, w przypadku wyrażenia chęci otrzymania faktury VAT, wymagane do podania są następujące informacje:

- Nazwa firmy,
- Adres firmy,
- NIP.

Informujemy, że Administrator w żadnym wypadku nie zbiera, nie przechowuje lub w inny sposób nie przetwarza danych wrażliwych.

7. Okres przetwarzania

Dane osobowe pozyskane przez Administratora są przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Dokumenty księgowe związane z Państwa zamówieniami, mogące zawierać dane osobowe, tj. paragony oraz faktury VAT są przechowywane przez minimalny okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa.

8. Przekazywanie danych innym podmiotom.

W celu realizacji umowy sprzedaży udostępnia się dane osobowe w minimalnym wymaganym zakresie podmiotom świadczącym usługi księgowe, usługi kurierskie i transportowe oraz podmiotom umożliwiającym płatności online.

Dane osobowe będące w posiadaniu Administratora nie są i nie będą przekazywane innym podmiotom niezależnym. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Cookies

Serwis stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików przechowywanych na dysku komputera użytkownika Serwisu służących zachowaniu parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania. Mechanizm cookies nie ma na celu do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu, stosowany jest jedynie w celu agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Serwisu. Użytkownik może usunąć cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z Serwisu.

10. Zastrzeżenie zmian w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega możliwość zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Najpóźniej w dniu wprowadzenia zmian w życie aktualny tekst zostanie opublikowany na stronach internetowych zarządzanych przez Administratora.

11. Usuwanie danych osobowych

W przypadku kiedy wymagane będzie usunięcie przez Administratora danych osobowych, zostaną one usunięte ze wszystkich baz niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, z zastrzeżeniem zachowania danych niezbędnych do wykonywania obowiązków prawnych, tj. np. prowadzenia księgowości oraz świadczenia usług gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl